NEWS / Brexit

Conference: Brexit and Wales: Land and Sea

A conference on the Implications of Brexit for Rural Land Management and Fisheries in Wales will take place on Tuesday 13th February 2018, 11am-4pm a the Medrus Centre, Aberystwyth University. Speakers are from the Wales Centre for Public Policy and Sustain alliance member New Economics Foundation.

Leading researchers from the fields of agriculture and fisheries give their view on the implications of Brexit for Wales.

The event will feature two main presentations. The first will be from Professor Janet Dwyer (Countryside and Community Research Institute), who has authored a Wales Centre for Public Policy report on the implications of Brexit for rural land management in Wales. The second will be from Griffin Carpenter (New Economics Foundation), who has authored a Wales Centre for Public Policy report on the implications of Brexit for fisheries in Wales. Both reports will be available from the Wales Centre for Public Policy website.

Following these presentations will be two panels featuring experts from these fields to discuss the broader topics of Brexit, land and sea. There will be time for questions from the audience.

The event is free to attend and open to the public, please register via Eventbrite.


Brexit a Chymru: Tir a Môr

Goblygiadau Brexit ar Gyfer Rheoli tir Gwledig a Physgodfeydd yng Nghymru
Dydd Mawrth 13eg Chwefror 2018, 11:00-16:00

Canolfan Medrus, Prifysgol Aberystwyth

Ymchwilwyr blaenllaw o feysydd amaethyddiaeth a physgodfeydd yn rhoi eu barn ar oblygiadau Brexit i Gymru.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys dau brif gyflwyniad. Bydd y cyntaf gan yr Athro Janet Dwyer (Countryside and Community Research Institute), awdur adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar oblygiadau Brexit ar reoli tir gwledig yng Nghymru. Bydd yr ail gan Griffin Carpenter (New Economics Foundation), awdur adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar oblygiadau Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru. Bydd y ddau adroddiad ar gael ar wefan Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Yn dilyn y cyflwyniadau hyn bydd dau banel yn cynnwys arbenigwyr o'r meysydd hyn yn trafod pynciau ehangach Brexit, tir a môr.

Bydd cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.

Mae'r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd ac yn rhad ac am ddim, ond gofynnwn i chi gadarnhau eich lle trwy gofrestru. Bydd cinio yn cael ei ddarparu hefyd (cysylltwch â ni mewn da bryd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol). Bydd lle parcio am ddim ar gael.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad hwn.


26/01/2018
Brexit

SHARE

mailing list


Brexit: We stand at a cross-roads. When the UK leaves the European Union, will our leaders uphold good standards for our food, farming, fishing and trade deals? And will they agree a sensible deal with the EU? We need to make sure that they do!

Sustain
The Green House
244-254 Cambridge Heath Road
London E2 9DA

0203 5596 777
sustain@sustainweb.org
RSS

Sustain advocates food and agriculture policies and practices that enhance the health and welfare of people and animals, improve the working and living environment, promote equity and enrich society and culture.

© Sustain 2019
Registered charity (no. 1018643)
Site map
Data privacy & cookies

Sustain